Ochrana osobných údajov

AKO NAKLADÁME S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI?

Keď si kúpite niečo z nášho eshopu, ako súčasť procesu nákupu a predaja môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresu a e-mailovú adresu. 

E-mail marketing: S vaším dovolením vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a ďalších novinkách. 

Prehlasujeme, že všetky osobné údaje sú predávajúcim, Ing. Marián Kos, považované za prísne dôverné a je s nimi manipulované v súlade zo zákonom č. 122/2013 Z.z., a v súlade s našimi Obchodnými podmienkami.

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

02. SÚHLAS

Ako vám dám svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?

Keď nám poskytnete osobné informácie na dokončenie transakcie, overíte vašu kreditnú kartu, zadáte objednávku, dodáte informácie na dodanie alebo vrátenie tovaru, znamená to, že súhlasíte so zbieraním vašich osobných údajov a používaním ich len na tento konkrétny účel. Ak budeme vaše osobné údaje potrebovať na iné účely - napríklad marketingové, budeme vás kontaktovať a poskytneme vám samozrejme možnosť povedať nie. Registrácia na stránke ivy.sk je dobrovoľná. Kupujúci registráciou na stránke súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze www.ivy.sk Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení. 

Ako môžem odvolať svoj súhlas?

Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže prijať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Službu zasielanie ponukových e-mailov môže kupujúci kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@ivy.sk alebo môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez link, ktorý sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované

03. ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť, ak sme zo zákona povinní tak urobiť.

04. SHOPIFY

Náš obchod je umiestnený na Shopify.Inc. Poskytujú online e-commerce platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Platba: Ak zvolíte priamu platobnú bránu pre dokončenie nákupu, potom ukladá Shopify vaše údaje o kreditnej karte. Tie sú zašifrované pomocou PCI DSS (PCI-DSS). Vaše dáta sa počas nákupu ukladajú len tak dlho, ako je nevyhnutné na dokončenie nákupnej transakcie. Potom, čo je platba ukončená, sú vaše dáta vymazané. Všetky priame platobnej brány spĺňajú normy stanovené PCI-DSS schválené PCI Security Standards Council, ktorý je výsledkom spoločného úsilia značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. PCI-DSS pomáha zaistiť bezpečné nakladanie s informáciami o kreditnej karte prostredníctvom nášho online obchodu a poskytovateľa služieb. Pre lepšiu predstavu si môžete prečítať obchodné podmienky spoločnosti Shopify alebo ich ochranu osobných údajov.

05. POSKYTOVANIE TRETÍM STRANÁM

Zaväzujeme sa, že Vami poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok a nebudú nijako inak zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám, s výnimkou situácií súvisiacich s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (informácie ako meno a adresa dodania). 

06. BEZPEČNOSŤ 

Aby sme dokázali čo najlepšie chrániť vaše osobné údaje, využívame tie najefektívnejšie nástroje, ktoré zabraňujú v zneužití, strate, zverejneniu, zmene alebo zničeniu citlivých informácií. Informácie o vašej kreditnej karte sú šifrované pomocou SSL certifikátov a metódou AES-256. 

07. COOKIES 

Informácie o cookies nájdete v nasledovnom článku spoločnosti Google. Ich ukladaniu zabránite nastavením Vášho prehliadača spustíte ním funkcie anonymného prehliadača. Je však možné, že v takom prípade sa Vám niektoré funkcie a časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, alebo nebudú zodpovedať Vašim potrebám. 

08. SPÔSOBILOSŤ NA PRÁVNE ÚKONY 

Používaním tejto stránky prehlasujte, že ste spôsobilý/á k právnym úkonom na území štátu, v ktorom sa nachádzate. 

09. ZMENY A ÚPRAVA 

Vyhradzujeme si právo na zmenu podmienok na ochranu osobných údajov. Zmeny nadobúdajú platnosť ihneď po zverejnení na webové stránke. Pri výrazných zmenách týchto podmienok vás budeme informovať, aby ste vedeli ako je s vašimi osobnými údajmi nakladané. 

OTÁZKY A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE 

Pokiaľ sa nás chcete čokoľvek spýtať, opraviť, zmeniť, odstrániť vaše osobné údaje, poslať nám sťažnosť alebo len získať viac informácií, neváhajte nás kontaktovať na info@ivy.sk